“ASIES” dünyanın ana karası Asya’nın Latincesidir. ASIES International’ın ana misyon olarak belirlediği en doğusundan en batısına, dünyanın her noktasındaki alıcının beklentilerini belirleyerek , müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğudan batıya veya batıdan doğuya en doğru tedarik zincirini kurmaktır.

ASIES ismiyle DOĞU’yu temsil ederken, ismin Latince olarak belirlenmesiyle BATI’yı temsil etmektedir.
Yeniden doğuşu simgeleyen Doğu, Asies ismiyle hayat bulurken, uygarlıkların gelişim merkezi olan Batı dünyası da ASIES ile hayat buluyor.